top of page

ASSZERTIVITÁS TRÉNING

Napjainkban egyre többet hallunk az asszertivitásról, amit sokan és sokféleképpen értelmeznek.

Cégünk száznál több asszertivitás-tréning, évtizedes kutatási, felnőtt-nevelési, és terápiás tapasztalat birtokában azt vallja, hogy a hitelesen megélt asszertivitás az emberi érettség egyik legfontosabb kifejeződési formája. 

 

Mi úgy értelmezzük, hogy

AZ ASSZERTIVITÁS TÖBB MINT EGY KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyszerre van benne jelen:

 

         

           EGY GONDOLKODÁSMÓD, amelynek birtokában az egyén elsődlegesen a feladatra,

           kapcsolataiban a partnerségre, és az egyenrangúságra törekszik és

 

 

           egy készségszinten alkalmazott ASSZERTÍV KOMMUNIKÁCIÓ

 

Ez azt jelenti, hogy az asszertív ember partnerségben gondolkodik, a másik ember igényeit is figyelembe veszi, és az együttműködés során asszertív kommunikációt alkalmaz.

 

Mindeközben a személyiség látványosan gazdagodik, jelentősen nő a magabiztosság, az önelfogadás, a szorongás-szint, az ún. stressz-érzékenység pedig nagymértékben csökken. Az asszertív szemlélet és kommunikáció eredményeképpen az életvezetés könnyebbé, mérhetően csökken a személyközi konfliktusok száma, a problémamegoldás gördülékenyebbé válik.

 

Kicsit leegyszerűsítve az asszertivitás felszabadítóan hat a személyiségre, javítja az emberi kapcsolatokat, nő az egymás iránti elfogadás, és javul a környezet, ezzel együtt a szervezet légköre, és kommunikációs hatékonysága.  Az asszertivitás éppen ezt jelenti, hiszen a latin eredetű „asserere”= felszabadítás szóból származik.

A TRÉNING CÉLJA


A személyes kommunikáció, és a konstruktív önérdek-érvényesítés hatékonyságának fokozása az asszertív gondolkodásmód és az asszertív kommunikáció elsajátítása révén. 

A TRÉNINGRŐL RÖVIDEN

 

IDŐTARTAM: 2 nap. (Mindkét napon 9.00-18.00-ig)

HELYSZÍN: Budán a Széna tér közelében

 

TRÉNING TARTALOM: 

 

1. nap: 

 

Asszertivitás és önismeret (A tréning résztvevői a legkorszerűbb mérőeszközök segítségével, minősítés-és kockázatmentesen megismerik az asszertivitáshoz kapcsolódó saját humán erőforrásaikat. Személyre szabott elemzés segítségével feltárják azok előnyeit – esetleges hátrányait, és, ha szükséges, kijelölik a korrekciós irányokat is.) 

 

Gyakorlatok, tesztek és feladatok segítségével megismerkedünk az érett személyiség, az asszertivitás és a hatékony kommunikáció összefüggéseivel. 


2. nap:

 

A nap során megismerjük és begyakoroljuk a hatékony, de erőszakmentes kommunikáció elemeit, gyakoroljuk az asszertív kommunikáció eszközeit. 
Személyre szabottan keresünk kommunikációs eszközöket a kommunikációs gátak és a játszmák elkerülésére, és be is gyakoroljuk azokat. 

 

A tréningen, amellett, hogy a trénerek mindenkire személyesen figyelnek, egy segítő, bizalmi légkör jelenlétére lehet számítani.
 

IDŐTARTAM

2 NAP 

9:00 - 17:00

HELYSZÍN

1027 BUDAPEST, ERŐD UTCA 9.

*Céges tréningek esetében a helyszín megbeszélés tárgyát képezi

bottom of page